Jak se k nám dostanete - sídlo firmy

Ze směru od Sokolnic: vjedete na silnici II třídy 380 směr Brno. Po 2,6 km odbočíte doleva na ulici Roviny. Po 0,5 km odbočíte doprava na ulici Tovární. Naše sídlo je po 1,1 km po levé straně. Celková délka trasy 5,4 km

Ze směru od Hodonína: od Hodonína jedete po silnici I třídy 55 po 15,2 km vjedete vpravo na nájezd D2, po 45,7 km sjedete na exit 3 (Chrlice). Na kruhovém objezdu Chrlice pokračujete na 2. výjezdu doprava po silnici III třídy 15282. Pokračujete doprava po ulici Davídkova, dále rovně po ulici Roviny. Po 2,3km zabočit doleva na ulici Tovární. Naši firmu naleznete po 1,1 km po levé straně. Celková délka trasy 69,6 km.

Ze směru od Slatiny: ze Slatiny pojedete po ulici Tuřanka, po 3,8 km vjedete na silnici II třídy 380 a pokračujete rovně po ulici Hanácká – Tuřany. Tady zabočíte vpravo na ulici Roviny a po 0,5 km opět vpravo na ulici Tovární. Na sídlo naší firmy narazíte po 1,1 km na levé straně. Celková délka trasy je 8,4 km.
 
 
 
 

Rychlý kontakt

STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Tel:  548 534 359
Fax: 548 539 196
e-mail: