Historie firmy

Firma STAVOREAL Brno, spol. s r. o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. 2. 1994. Společnost se od svého založení zaměřuje na provádění oprav a rekonstrukcí vodních děl a potoků, stávajících vodovodů a kanalizací včetně jejich čistění. Stavební zemní práce pro uložení inženýrských sítí – vodovodů, plynovodů, kanalizací, sdělovacích a napěťových kabelů, provádíme nejen otevřeným výkopem, ale v převážné většině bezvýkopovými technologiemi.
 
 
 
 

Rychlý kontakt

STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Tel:  548 534 359
Fax: 548 539 196
e-mail: