Předmět činnosti

 • opravy a rekonstrukce vodních děl,nádrží,potoků a melioračních kanálů a zařízení,
 • čistění vodních toků, dešťových a splaškových kanalizačních stok a uličních řadů,
 • ražba štol klasickým hornickým způsobem,
 • štítování štíty DN 2000, 2560 mm s vyzdívkou se ŽB ostěním,
 • výkop šachet se zapažením a rozepřením do hloubky 15 m,
 • výstavba podzemních objektů,
 • horizontální řízené vrtání se zatlačením kameninového potrubí DN 300 mm do délky max. 35 m, s možností zaústění přímo do stávající kanalizační šachty,
 • protlačování ocelového potrubí o průměru 100mm do 1820 mm
 • v délkách do 35m , v příznivých geologických podmínkách do vzdálenosti. 50 m,
 • opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací otevřeným výkopem
 • vč. domovních přípojek,
 • opravy a rekonstrukce vnitřních kanalizačních rozvodů v nemovitostech, bytových objektech a RD, průmyslových objektech,
 • stavební úpravy a rekonstrukce nadzemních a podzemních částí občanských a průmyslových objektů.
 
 
 
 

Rychlý kontakt

STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Tel:  548 534 359
Fax: 548 539 196
e-mail: