Reference

Firma STAVOREAL Brno, spol. s r. o.zahájila svoji činnost 1. únore 1994. K dnešnímu dni pracuje u firmy 45 kvalifikovaných odborných pracovníků se zaměřením na provádění oprav a rekonstrukcí vodních děl, potoků, stávajících vodovodů a kanalizací vč. jejich čistění. Stavební zemní práce pro uložení inženýrských sítí - vodovodů, plynovodů, kanalizací, sdělovacích a napěťových kabelů, provádíme nejen otevřeným výkopem, ale v převážné většině bezvýkopovými technologiemi.

Jedná se o tyto technologie:

  • opravy a rekonstrukce vodních děl, nádrží, potoků a melioračních kanálů a zařízení
  • čištění vodních toků, dešťových a splaškových kanalizačních stok a uličních řádů
  • ražba štol klasickým hornickým způsobem
  • štítování štíty DN 2000, 25600 mm s vyzdívkou se ŽB ostěním
  • výkop šachet se zapažením a rozepřením do hloubky 15m, výstavba podzemních objektů
  • horizontální řízené vrtání se zatlačením kameninového potrubí DN 300 mm do délky max. 35 m s možností zaústění přímo do stávajících kanalizačních šachet
  • protlačování ocelového potrubí o průměru 60 mm do 1820mm v délkách do 35 m, v příznivých geologických podmínkách do vzdálenosti max. 50 m
  • opravy a reknostrukce vodovodů a kanalizací otevřeným výkopem vč. domovních přípojek
  • opravy a rekonstrukce vnitřních kanlizačních rozvodů v nemovitostech, bytových objektech a RD, průmyslových objektech
  • stavební úpravy a rekonstrukce ndzemních a podzemních částí občanských a průmyslových objektů

Seznam nejvýznamnějších stavebních prací realizovaných naší společností za posledních 5 let

Stránky: 1 | 2
Název zakázky a místo reference
Období realizace
Finanční objem zakázky (v tis. Kč)
Objednavatel
 

02/2009-04/2010
24.185
VHS Brno, a. s.

09/2009-04/2010
3.851
BVK, a. s.

08/2009-11/2009
3.089
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

04/2009-09/2009
4.116
Metrostav, a. s.

07/2009-11/2009
1.504
Statutární město Brno

06/2009
1.996
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

05/2009-07/2009
1.209
BVK, a. s.

09/2008-05/2009
4.754
Dopravní stavby Brno, s. r. o.

11/2008-12/2008
1.727
PS Brno, a. s.

12/2008-06/2009
4.450
Alstom, s. r. o.

03/2008-09/2008
2.860
BVK, a. s.

06/2008-09/2009
6.200
BVK, a. s.

04/2008-06/2008
3.980
Statutární město Brno

06/2007-06/2008
4.042
Krajský soud v Brně

11/2007-02/2008
3.697
BVK, a. s.

09/2007-01/2008
8.943
Statutární měsro Brno

10/2007-11/2007
1.118
BVK, a. s.

Stránky: 1 | 2
 
 
 
 

Rychlý kontakt

STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Tel:  548 534 359
Fax: 548 539 196
e-mail: