Reference

Firma STAVOREAL Brno, spol. s r. o.zahájila svoji činnost 1. únore 1994. K dnešnímu dni pracuje u firmy 45 kvalifikovaných odborných pracovníků se zaměřením na provádění oprav a rekonstrukcí vodních děl, potoků, stávajících vodovodů a kanalizací vč. jejich čistění. Stavební zemní práce pro uložení inženýrských sítí - vodovodů, plynovodů, kanalizací, sdělovacích a napěťových kabelů, provádíme nejen otevřeným výkopem, ale v převážné většině bezvýkopovými technologiemi.

Jedná se o tyto technologie:

  • opravy a rekonstrukce vodních děl, nádrží, potoků a melioračních kanálů a zařízení
  • čištění vodních toků, dešťových a splaškových kanalizačních stok a uličních řádů
  • ražba štol klasickým hornickým způsobem
  • štítování štíty DN 2000, 25600 mm s vyzdívkou se ŽB ostěním
  • výkop šachet se zapažením a rozepřením do hloubky 15m, výstavba podzemních objektů
  • horizontální řízené vrtání se zatlačením kameninového potrubí DN 300 mm do délky max. 35 m s možností zaústění přímo do stávajících kanalizačních šachet
  • protlačování ocelového potrubí o průměru 60 mm do 1820mm v délkách do 35 m, v příznivých geologických podmínkách do vzdálenosti max. 50 m
  • opravy a reknostrukce vodovodů a kanalizací otevřeným výkopem vč. domovních přípojek
  • opravy a rekonstrukce vnitřních kanlizačních rozvodů v nemovitostech, bytových objektech a RD, průmyslových objektech
  • stavební úpravy a rekonstrukce ndzemních a podzemních částí občanských a průmyslových objektů

Seznam nejvýznamnějších stavebních prací realizovaných naší společností za posledních 5 let

Stránky: 1 | 2
Název zakázky a místo reference
Období realizace
Finanční objem zakázky (v tis. Kč)
Objednavatel
 

09/2007-12/2007
2.298
BVK, a. s.

03/2007-05/2007
6.131
IMOS development, a. s.

05/2007-07/2007
1.478
PROLES, s. r. o.

03/2007-07/2007
4.676
VHS Břeclav, s. r. o.

03/2007-06/2007
5.181
BVK, a. s.

01/2006-03/2007
9.274
Alstom power s. r. o.

10/2005-04/2006
10.535
Vodovody a kanalizace Znojemsko, zájmové sdružené obcí

11/2006-04/2007
2.355
Statutární město Brno

Stránky: 1 | 2
 
 
 
 

Rychlý kontakt

STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Tel:  548 534 359
Fax: 548 539 196
e-mail: