ReferenceFirma STAVOREAL Brno, spol.s r.o. zahájila svoji činnost 1. února 1994.
K dnešnímu dni pracuje u firmy 45 kvalifikovaných odborných pracovníků se zaměřením na provádění oprav a rekonstrukcí vodních děl, potoků, stávajících vodovodů a kanalizací vč.jejich čistění.
Stavební zemní práce pro uložení inženýrských sítí-vodovodů,
plynovodů, kanalizací, sdělovacích a napěťových kabelů, provádíme nejen otevřeným výkopem, ale v převážné většině bezvýkopovými technologiemi.

Jedná se o tyto technologie:

  • opravy a rekonstrukce vodních děl,nádrží,potoků a melioračních kanálů a zařízení,
  • čistění vodních toků, dešťových a splaškových kanalizačních stok a uličních řadů,
  • ražba štol klasickým hornickým způsobem,
  • štítování štíty DN 2000, 2560 mm s vyzdívkou se ŽB ostěním,
  • výkop šachet se zapažením a rozepřením do hloubky 15 m,výstavba podzemních objektů,
  • horizontální řízené vrtání se zatlačením kameninového potrubí DN 300 mm do délky max. 35 m, s možností zaústění přímo do stávající kanalizační šachty,
  • protlačování ocelového potrubí o průměru 60mm do 1820 mm v délkách do 35m , v příznivých geologických podmínkách do vzdálenosti max. 50 m,
  • opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací otevřeným výkopem vč. domovních přípojek,
  • opravy a rekonstrukce vnitřních kanalizačních rozvodů v nemovitostech, bytových objektech a RD, průmyslových objektech,
  • stavební úpravy a rekonstrukce nadzemních a podzemních částí občanských a průmyslových objektů.
 
 
 
 

Rychlý kontakt

STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Tel:  548 534 359
Fax: 548 539 196
e-mail: