Služby

Mikrotunelování 
Technologie řízeného mikrotunelování je moderní metoda provádění řízených protlaků, která se využívá zejména pro kanalizační řady. 
Protlaky 
Tato technologie je založena na zatlačování ocelových trub tlačnými hydraulickými soupravami a postupným odtěžováním zeminy. 
Ražba štol 
Klasické štolování hornickým způsobem umožňuje razit profily různých kruhových i nekruhových tvarů, v přímé trase i obloucích, požadovaném stoupání i úpadu. 
Hloubení šachet 
Naše společnost provádí hloubení šachet v obvyklých i složitých geologických podmínkách až do hloubky 15 m. 
Štítování 
Tato technologie se používá při ražení podchodů větších profilů. Podchody se provádí pomocí mechanizovaných nebo nemechanizovaných razících štítů. 
Inženýrské sítě 
Naše společnost provádí výstavbu nových sítí i opravy a rekonstrukce kanalizací, vodovodů a ostatních staveb, které souvisejí se stavbami inženýrských sítí. 
 
 
 
 

Rychlý kontakt

STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Tel:  548 534 359
Fax: 548 539 196
e-mail: