Inženýrské sítě

a) Kanalizace – jedná se o provádění staveb standardním způsobem oprav stokových sítí a kanalizačních přípojek v           otevřeném výkopu.

b) Vodovody – jedná se o vybudování nových vodovodů ve stávající nebo nové trase, která je prováděna buď otevřeným        výkopem, nebo bezvýkopovou technologií (protlakem, nebo technologií trhání – berstlining)

c) Ostatní - naše společnost provádí i ostatní stavby, které souvisejí se stavbami inženýrských sítí:
    - výstavba kanalizačních čerpacích stanic, odlehčovacích a klapkových komor
    - výstavba sociálně-technických zařízení
    - výstavba vodovodních tlakových a dochlorovacích stanic

Fototalerie

 
 
 
 

Rychlý kontakt

STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Tel:  548 534 359
Fax: 548 539 196
e-mail: