Mikrotunelování

Naše společnost disponuje protláčecím zařízením tuzemské výroby RPK – 35, které je schopno provádět řízené protlaky až do vzdálenosti 40 metrů přesností ± 5 mm.
Zařízení sestává z vrtací stolice, dopravních trub, šnekových dopravníků, pilotních vrtů, monitorovacího zařízení a hydraulického agregátu.
Technologie řízeného mikrotunelování je moderní metoda provádění řízených protlaků, která se využívá zejména pro kanalizační řady. Používá se v případech, kdy provádění otevřenou rýhou není možné z důvodu ekonomických (velké hloubky), popř. z důvodů technických (zachování provozu a neporušení komunikací). Vzhledem ke složitosti výkopu a pažení startovacích šachet je vhodné projektovat použití technologie mikrotunelování tak, aby z jedné startovací šachty bylo možno vrtat několik řadů. Vhodná délka pro protláčecí zařízení RPK – 35 je cca 40 metrů. Technologie je použitelná pro horniny 3. – 4. třídy.
Protlak se provádí ze startovací šachty (rozměr 2,2 x 2 m), do které se osadí vrtací stolice. Nejprve se provede pilotní vrt, který je řízen laserovým paprskem přes monitorovací zařízení. Po provedení pilotního vrtu se provede kontrola směru a výšky vrtu v koncové šachtě (popř. rýze), následně se ve startovací šachtě osadí do vrtací stolice vrtací hlava a je prováděn protlak – z kameninových, čedičových, betonových, ocelových nebo sklolaminátových trub o průměru 150 – 400 mm.
Při provádění protlaku jsou v koncové šachtě současně se zatláčením protláčených trub demontovány pilotní trubky a nakonec je demontována vrtací hlava.Fototalerie

 
 
 
 

Rychlý kontakt

STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Tel:  548 534 359
Fax: 548 539 196
e-mail: