Protlaky

Naše společnost provádí protlačování ocelových chrániček od profilu 100 mm do 1800 mm, do vzdálenosti 100 m. Tato technologie je založena na zatlačování ocelových trub tlačnými hydraulickými soupravami osazenými ve startovací šachtě a postupným odtěžováním zeminy podávacími šneky, v horších geologických podmínkách se odtěžování provádí ručně. Odtěžená zemina je nakládána do vozíku, dopravena potrubím do startovací šachty a odtud pomocí zvedacího zařízení vytažena na povrch. Po zatlačení celé délky chráničky se zvedacím zařízením spustí do startovací šachty další segment, který se svaří s již zatlačenou chráničkou. Tento postup se opakuje až do vytvoření celého protlaku. Výhodou technologie je neporušení a nepodklesnutí nadloží, velká přesnost, malá startovací šachta (rozměru 2x3m). Ocelových chrániček se užívá zejména při podchodech inženýrských sítí pod komunikacemi, dálnicí, železničních nebo tramvajových tratí.Fototalerie

 
 
 
 

Rychlý kontakt

STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Tel:  548 534 359
Fax: 548 539 196
e-mail: