Ražba štol

Klasické štolování hornickým způsobem umožňuje razit profily různých kruhových i nekruhových tvarů od 3 – 20 m2, v přímé trase i obloucích, požadovaném stoupání i úpadu. Ražba štoly je zahájena ze startovací šachty. Pažení štoly se provádí pažnicemi UNION popř. stříkaným betonem, výztuž štoly je provedena pomocí zvonkové výztuže nebo pražských rámů. Štolování se uplatňuje převážně v úsecích s obtížnou geologií, popř. při křížení s jinými inženýrskými sítěmi. Štoly se po vyražení kompletují dle požadavků investora (kolektory, kanalizace, kabelovody, atd.)


Fototalerie

 
 
 
 

Rychlý kontakt

STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Tel:  548 534 359
Fax: 548 539 196
e-mail: