Štítování

Tato technologie se používá při ražení podchodů v profilech 2000 mm, 2500mm a 3000mm. Podchody se provádí pomocí mechanizovaných nebo nemechanizovaných razících štítů, odtěžováním zeminy z razícího štítu a následně vybudováním ostění štoly ze železobetonových segmentů. Takto vyražené štoly jsou vystrojovány kanalizačním nebo vodovodním potrubím, popř. slouží jako kolektory pro větší množství inženýrských sítí.Fototalerie

 
 
 
 

Rychlý kontakt

STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Tel:  548 534 359
Fax: 548 539 196
e-mail: