Štítování

Tato technologie se používá při ražení podchodů v profilech 2000 mm, 2500mm a 3000mm. Podchody se provádí pomocí mechanizovaných nebo nemechanizovaných razících štítů, odtěžováním zeminy z razícího štítu a následně vybudováním ostění štoly ze železobetonových segmentů. Takto vyražené štoly jsou vystrojovány kanalizačním nebo vodovodním potrubím, popř. slouží jako kolektory pro větší množství inženýrských sítí.







Fototalerie

 
 
 
 

Rychlý kontakt

STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Tel:  548 534 359
Fax: 548 539 196
e-mail: