Kvalita a EMS

Integrovaná POLITIKA – STAVOREAL Brno spol. s r. o.

STAVOREAL Brno, spol. s r. o. přijal následující politiku k zajištění jakosti a ochrany životního prostředí v rámci řízení svých procesů při poskytovaní služeb v oblasti stavební činnosti. Základní aktivitou naší firmy se stává nezbytnost zavádění principů trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a kvality do své každodenní práce.

STAVOREAL Brno, spol. s r. o. se v rámci své politiky
z a v a z u je :


  •  dosáhnout spokojenosti zákazníka s jakostí služeb
  •  jako samozřejmost důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti a k ochraně životního prostředí,
  •  udržovat a zlepšovat integrovaný systém řízení dle ISO 9001 a ISO 14001,
  •  zapojit se do procesu trvalého zlepšování zavedených procesů, stanovit každoročně cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje,
  •  trvale vzdělávat své zaměstnance, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v otázkách kvality našich služeb a ochrany životního prostředí,
  •  výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci své politiky,
  •  objektivně hodnotit environmentální profil a zlepšovat stav životního prostředí zejména preventivním přístupem,
  •  vést otevřený dialog se zaměstnanci, zákazníky a veřejností o chování k životnímu prostředí.
 
 
 
 

Rychlý kontakt

STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Tel:  548 534 359
Fax: 548 539 196
e-mail: